Login

Dillər

“Üfüq-S” Dil Tədqiqat Mərkəzi texniki, iqtisadi, hüquqi, elmi, ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsində materialların aşağıda göstərilən dillərə tərcümə edilməsi üzrə ixtisaslaşmışdır.

Azərbaycan

İngilis

Rus

Alman

Türk

Xidmətlər

Şübhəsiz ki, öz linqvistik normaları qəbul olunmuş bir çox sahələr mövcuddur. Professional terminlər, yerli danışıq dili, ixtisarlar – bunların hamısı tərcüməçi üçün müəyyən çətinlik yarada bilər. Bizim təşkilat müxtəlif sahələrdə müfəssəl tərcümə təcrübəsinə malikdir.

 Siz tamamilə tərəddüdsüz şəkildə aşağıdakı sahələrə aid tərcümə mətnlərinizi bizə etibar edə bilərsiniz:

  • Avtomobil və avtomobil istehsalı
  • Biznes, maliyyə, iqtisadiyyat
  • Biologiya
  • müvafiq sahə üzrə məlumatı olan tərcüməçi materialı tərcümə edir;
  • dəqiqliyi təmin etmək üçün tərcüməçi tərcümə olunan (mənbə) dilin doğma daşıyıcısı ilə birlikdə materialı nəzərdən keçirir;
  • bu dəfə isə aydınlıq və təbiiliyi təmin etmək üçün tərcüməçi tərcümə edilən (hədəf) dilin doğma daşıyıcısı ilə birlikdə materialı nəzərdən keçirir;
  • ən sonda material üzərində redaktə işləri aparılır.

baner

Баннер (англ.bannerфлаг,
транспарант) — графическое 
изображение рекламного характера.

baner

Баннер (англ.bannerфлаг,
транспарант) — графическое 
изображение рекламного характера.

baner

Баннер (англ.bannerфлаг,
транспарант) — графическое 
изображение рекламного характера.